Prof. Marian Zembala ministrem zdrowia

Prof. Marian Zembala ministrem zdrowia

Nowym ministrem zdrowia został prof. Marian Zembala, wybitny kardiochirurg, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, uczeń prof. Zbigniewa Religi.

Prof. Zembala urodził się w 1950 r. w Krzepicach koło Częstochowy. Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, które ukończył z wyróżnieniem w 1974 r., uzyskując też wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Primi Inter Pares”. W latach 1975-1981 pracował jako asystent, a następnie starszy asystent w klinice Chirurgii Serca AM we Wrocławiu. Od 1982 r. w tej klinice pracował na stanowisku adiunkta. W roku 1979 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. W 1980 odbył staż w belgijskiej Klinice Kardiochirurgii.

W latach 1982-1985 odbył w Holandii staż naukowy w klinice Kardiochirurgii St. Antonius Uniwersytetu w Utrechcie, gdzie był inicjatorem projektu współpracy w zakresie bezpłatnego leczenia polskich dzieci z ciężkimi, wrodzonymi wadami serca oraz szkolenia w tej klinice personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. W ramach tego projektu operowanych było w Utrechcie ponad 500 dzieci z Polski.

W 1985 r. rozpoczął pracę w nowo powołanej Katedrze i Klinice Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, której kierownikiem był prof. Zbigniew Religa. W 1988 r. odbył kolejny staż naukowy w Deborah Heart und Lung Center w Nowym Yorku. Asystował przy pierwszych operacjach transplantacji serca w Polsce oraz zabiegu wszczepienia sztucznego serca człowiekowi. W 1988 r. uzyskał specjalizację z zakresu kardiochirurgii. W 1989 r. wraz z dr med. Andrzejem Bochenkiem uruchamiał ośrodek kardiochirurgiczny w Katowicach-Ochojcu. W 1990 roku, po odbytym kolejnym stażu naukowym w Klinice Kardiochirurgii Uniwersytetu RWTH Aachen w Niemczech, powrócił do Kliniki Kardiochirurgii w Zabrzu, gdzie zajął się programem transplantacji serca i płuc.

Jako pierwszy w Polsce wprowadził m.in. mapping śródoperacyjny oraz operacyjne leczenie napadowego częstoskurczu komorowego w chorobie niedokrwiennej serca. W latach 1991-1996 odbywał liczne staże naukowe w Anglii, USA, Francji. W roku 1997 wykonał pierwszą w Polsce transplantację pojedynczego płuca. Od 1997 r. jest członkiem Rady Transplantacyjnej. Został także Prezesem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, którą to funkcję pełnił do 1999 r.

Jest autorem ponad 130 prac naukowych publikowanych w czasopismach i książkach medycznych oraz członkiem wielu organizacji medycznych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, International Society for Heart and Lung Transplantation. W latach 1992-1995 był członkiem Rady Naukowej Word Society Cardiothoracic Burgery.

Prof. Zembala jest uczniem prof. Zbigniewa Religi, z którym pracował od roku 1985, a więc od chwili powstania Kliniki Kardiochirurgii Śl. AM w Zabrzu, do czerwca 1999 roku. Od 1999 r. jest kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, od roku 1993 – Dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Został wielokrotnie uhonorowany: otrzymał m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice i Order Uśmiechu. Jest Honorowym Obywatelem Województwa Opolskiego i Miasta Zabrze, a także laureatem „Cegły Janoscha” za zasługi w krzewieniu górnośląskiej tożsamości.

Był przewodniczącym prezydium Rady Naukowej przy ministrze zdrowia.