150% zapotrzebowania – przed wyborami da się zrobić. 5746 rezydentur.

Jak wyjaśnia MZ, rezydentury zostały przyznane według niżej podanych kryteriów:

1. Zpotrzebowanie na rezydentury zgłoszone przez urzędy wojewódzkie – 100% zgłoszonego zapotrzebowania
2. W przypadku wolnych miejsc szkoleniowych – 1 miejsce szkoleniowe
3. W przypadku dziedzin wchodzących w skład pakietu „Onkologia" – 100% wolnych miejsc szkoleniowych (chirurgia onkologiczna, hematologia, medycyna paliatywna, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, radioterapia onkologiczna, patomorfologia – 100% zgłoszonego zapotrzebowania)
4. W przypadku dziedzin wchodzących w skład pakietu „Medycyna rodzinna" – 150% zgłoszonego zapotrzebowania (choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, pediatria)
5. W przypadku dziedzin wchodzących w skład pakietu „Geriatria" – 150% zgłoszonego zapotrzebowania (diabetologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, rehabilitacja medyczna, reumatologia, geriatria – 100% zgłoszonego zapotrzebowania)
6. W przypadku kierunków: zdrowie publiczne, medycyna ratunkowa, kardiologia dziecięca, psychiatria dzieci i młodzieży, endokrynologia, stomatologia dziecięca – 100% wolnych miejsc szkoleniowych
7. W przypadku kierunków: neurologia, psychiatria, kardiologia, chirurgia ogólna – 150% zgłoszonego zapotrzebowania.