Uniwersytet Zielonogórski rozpoczyna kształcenie na kierunku lekarskim

Uniwersytet Zielonogórski rozpoczyna kształcenie na kierunku lekarskim Uniwersytet Zielonogórski rozpoczął kształcenie na kierunku lekarskim. W poniedziałek podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego indeksy odebrali pierwsi studenci tego kierunku. „Powołanie nowych kierunków kształcenia pozwoliło nam złagodzić skutki niżu demograficznego. Teraz musimy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić tym kierunkom jak najlepszy rozwój. Na kierunku lekarskim wystąpiliśmy w tym roku o limit 60 studentów na studiach stacjonarnych. W kolejnych latach będziemy występować o jego zwiększenie” - mówił podczas inauguracji rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński. Rektor dodał, że jednym z najpilniejszych zadań będzie przekształcenie szpitala wojewódzkiego w szpital kliniczny. „Chciałbym podkreślić, że cała procedura zostanie przeprowadzona ewolucyjnie, w ścisłej współpracy ze środowiskiem lekarskim, w sposób korzystny i dla szpitala, i dla uniwersytetu" - zapewnił Kuczyński. Dziekanem Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego został prof. Marek Spaczyński. „Nasza baza dydaktyczna opiera się częściowo o szpital, a częściowo o Uniwersytet Zielonogórski. W części mamy też zabezpieczoną kadrę, tzn. na pierwszy rok kształcenia. No i sprzęt – mamy 17 przedmiotów, łącznie z fakultatywnym, i naszym celem jest tak wyposażyć pracownie, żeby przez najbliższe 10 lat mieć spokój (…). Naszą ambicją jest pozyskanie dobrej opinii dla kierunku (...)” - powiedział prof. Spaczyński. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu jest 12. wydziałem w strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego. W poniedziałek odbyło się otwarcie Ośrodka Nauk Medycznych Podstawowych i zmodernizowanego Zakładu Patomorfologii w zielonogórskim szpitalu. Na terenie lecznicy powstał nowy budynek, który ma służyć przede wszystkim studentom kierunku lekarskiego. Część nowego obiektu zajmuje Ośrodek Nauk Medycznych Podstawowych. Tu odbywać się będą m.in. zajęcia z anatomii prawidłowej i histologii. W gmachu przygotowane są sale wykładowe wyposażone w niezbędny sprzęt. Druga część budynku to zmodernizowany Zakład Patomorfologii. Ponadto w ramach inwestycji przeprowadzono modernizację zakładu diagnostyki laboratoryjnej i pracowni badań mikrobiologicznych. Koszt przystosowania szpitala do potrzeb kierunku lekarskiego zamknął się kwocie ok. 23 mln zł; większość pieniędzy pochodzi ze środków unijnych. Samorząd regionu przeznaczył również 2 mln zł na wynagrodzenia dla kadry i wyposażenie sal dydaktycznych. W przyszłorocznym budżecie województwa na ten cel będą kwota 4 mln zł. Na początku października próg Uniwersytetu Zielonogórskiego – największej z lubuskich uczelni – przekroczyło ok. 13 tys. studentów, w tym prawie 5 tys. przyjętych na pierwszy rok. Na studiach stacjonarnych studiuje ponad 9,4 tys. osób. Poziom rekrutacji był podobny jak przed rokiem. "Hitem tegorocznej rekrutacji był oczywiście kierunek lekarski, ale bardzo dobrze wypadł też nabór m.in. na psychologię, filologię angielską, prawo, dziennikarstwo czy logistykę. Trochę gorzej było na kierunkach humanistycznych, ale tutaj lekarstwem okazały się studia zintegrowane, tzn. część zajęć prowadzonych będzie wspólnie na kilku kierunkach" - powiedziała rzecznik UZ Ewa Sapeńko. Na uniwersytecie jest 12 wydziałów oferujących 60 kierunków studiów. Studenci mają możliwość kształcenia się w ponad 100 specjalnościach, w dziedzinach: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych oraz artystycznych.