Komunikat w sprawie formularza ZUS ZLA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie przypomina, że po 31 grudnia 2013 r. obowiązywać będzie wyłącznie formularz zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 78, ze zm.). Lekarze, posiadający bloczki formularzy według wzoru innego niż wskazany w załączniku, powinni dokonać ich wymiany – w dowolnej placówce ZUS - na formularze obowiązujące.