"Nie" dla slimów i mentoli.

Choroby związane z uzależnieniem od nikotyny odpowiadają za 700 tysięcy zgonów rocznie. Aby ograniczyć te przerażające statystyki, europarlamentarna komisja ENVI (ds. środowiska i zdrowia publicznego) przegłosowała pakiet nowych regulacji. Do spisu produktów zakazanych dołączą teraz slimy i wszelkie smakowe wyroby tytoniowe. Oprócz tego opakowania będą w znacznie większej mierze pokryte ostrzeżeniami o zgubnym wpływie nałogu na zdrowie. Dzięki temu palenie ma stać się mniej popularne, zwłaszcza wśród młodych. Sprawozdawczyni Linda McAvan (Socjaldemokraci, S&D) tłumaczyła, że celem wprowadzenia surowszych przepisów jest uniemożliwienie firmom tytoniowym "rekrutowania" nowych nałogowców wśród osób młodych. Jej zdaniem niepokojący jest wysoki odsetek młodych palaczy (29%), mimo stopniowego spadku ogólnej liczby uzależnionych. Główne założenia aktualizacji dyrektywy tytoniowej, uwzględniające poprawki złożone przez komisje ENVI:

  • wykorzystywanie dodatków mogących uatrakcyjnić produkt (aromaty, smaki) oraz witamin, kofeiny i tauryny – które, jak wykazano, przyciągają młodszych użytkowników, będzie zakazane
  • oznaczenia o skutkach palenia będą umieszczone na każdej stronie opakowania, pokrywając przynajmniej 75% przedniej i tylnej części paczki
  • zakazana zostanie produkcja cienkich papierosów (tzw. slimów, o średnicy mniejszej niż 7,5 mm) oraz dystrybucja opakowań zawierających mniej niż 20 papierosów
  • umieszczanie nieprawdziwych informacji o mniej szkodliwym wpływie niektórych produktów na zdrowie (lighty, ultralighty) będzie zabronione
  • e-papierosy pozostaną w sprzedaży na warunkach obowiązujących produkty lecznicze; ze względu na bycie pomocnymi w zwalczaniu nałogu, będą musiały być dostępne także poza aptekami (wg. komisji ENVI).