Zdrowie

Odszkodowania za błąd lekarski – rodzaje i warunki uzyskania

• Zakładki: 27


Przeciążenie służby zdrowia, wadliwy sprzęt lub niekompetencja sprawiają, że wizyta w placówce, która miała zapewnić nam fachową opiekę lekarską i tym samym szybki powrót do zdrowia nie zawsze kończy się dobrze. Jeśli w wyniku złej diagnozy albo awarii sprzętu doznasz czasowego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje ci odszkodowanie za błąd lekarski. Jak je uzyskać?

Błąd medyczny a błąd lekarski 

Choć między tymi dwoma pojęciami wiele osób stawia znak równości, traktując je jako działania personelu danej placówki medycznej niezgodne z obowiązującymi zasadami wiedzy i praktyki medycznej, powodujące uszczerbek na zdrowiu pacjenta, należy zwrócić uwagę na subtelną różnicę. Błąd lekarski, jak sama nazwa wskazuje, jest niewłaściwym działaniem lekarza. Może to być źle postawiona diagnoza lub nieodpowiednio dobrane leczenie. Z kolei błąd medyczny może być winą nie tylko lekarza, ale również ratownika medycznego lub pielęgniarki.  Przykładem jest niewłaściwa reanimacja, podanie złego leku, niewłaściwy odczyt z urządzenia medycznego.

Jakie są rodzaje roszczeń za błąd lekarski?

Odszkodowania za błąd lekarski  obejmują wszelkie koszty, które poniósł pacjent w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. W przypadku całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy zarobkowej osobie poszkodowanej przysługuje również renta. 

  • Wydatki na zwiększone potrzeby – chodzi o koszty za dodatkowe leczenie, które nie byłoby konieczne, gdyby nie doszło do zaniedbania, a także dostosowanie mieszkania do potrzeb związanych z niepełnosprawnością.
  • Wydatki na leczenie – koszty zabiegów, operacji, konsultacji lekarskich, rehabilitacji.
  • Wyrównanie utraconego dochodu – jeśli w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia obniżyły się twoje dochody, masz prawo do wystąpienia o ich wyrównanie. Możesz również obciążyć sprawcę szkody medycznej kosztami przekwalifikowania. 
  • Odszkodowanie – wyrównanie wszystkich strat finansowych, jakie powstały w wyniku uszkodzenia ciała.
  • Zadośćuczynienie za krzywdę – zasądzona kwota ma zrekompensować utratę radości życia, niezdolność do uprawiania hobby lub uczestniczenia w zajęciach oraz poczucie krzywdy, jakie powstało w wyniku błędu medycznego. 

Jak dostać odszkodowanie za błąd lekarski? 

Poszkodowany pacjent może zgłosić szkodę wynikającą z błędu lekarskiego w ciągu 3 lat, licząc od momentu, gdy zauważył u siebie skutki niekompetencji lekarskiej, czyli w praktyce pogorszenie stanu zdrowia.  Jeśli uszczerbek na zdrowiu pojawił się dopiero po 5 lub nawet 10 latach od błędnej diagnozy, pacjent nadal ma 3 lata na żądanie odszkodowania za błąd medyczny.  Jeśli zła diagnoza została postawiona, gdy poszkodowany był dzieckiem, może on dochodzić swoich praw i domagać się odszkodowania do ukończenia 20. roku życia. Jeśli sprawa o odszkodowanie trafi na drogę postępowania cywilnego lub karnego, okres ubiegania się o zadośćuczynienie może zostać wydłużony. Warto podkreślić, że postępowanie cywilne toczy się przeciwko szpitalowi lub przychodni. Droga karna wiąże się ze złożeniem wniosku na policję lub do prokuratury. Popełnienie zaniedbania przez lekarza można zgłosić również do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, która będzie miała 4 miesiące na rozpatrzenie wniosku i wydania orzeczenia.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Odszkodowawczą AE.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
115 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *